Credite nevoi personale - Credite de nevoi personale fara garantii

Banca:
Denumire produs:Creditul de nevoi personale - valori intre 23.000 si 58.000 lei, dobanda variabila - standard
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 11.11% (calculat: 8.75+ROBOR 3M(2.36)
Marja peste dobanda de referinta:8.75 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:2.36 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:200lei
Comision de administrare:6 lei /luna
Comision de gestiune FNGCIMM:0 lei /an
Comision evaluare apartament:0 lei
Alte comisioane:0 %
Comision unic pentru servicii suplimentare:143
Comision asigurare viata:0.085 % /luna
Conditii de acordare credit:
CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE
1. OBIECT: nevoi personale, inclusiv refinantarea unui/unor credite de consum sau credite cu garantie
reala, fara a fi necesara prezentarea de documente justificative a modului in care vor fi utilizati banii.
2. MONEDA: LEI
3. TIP DOBANDA:
 Fixa: pe toata durata creditului
 Variabila: revizuibila trimestrial in functie de evolutia indicelui de referinta pentru creditele
acordate consumatorilor (IRCC)
4. VALOARE TOTALA IMPRUMUT si DURATA IMPRUMUT:
Tip de dobanda Perioada minima Perioada maxima Suma minima Suma maxima
Fixa
6 luni 60 luni 700 EUR
(Echiv. LEI)
30.000 EUR*
(Echiv. LEI) Variabila
*Client "Star", venit lunar > 4.500 LEI (conturi First Bank sau alte banci)
5. MODALITATI DE RAMBURSARE: in rate lunare egale sau descrescatoare
6. RAMBURSAREA ANTICIPATA: poate fi realizata oricand pe parcursul perioadei de creditare, iar
pentru realizarea acestei operatiuni se va percepe un comision (in cazul creditelor cu dobanda fixa).
7. BENEFICIARI:
 Cetatenie si rezidenta: romana;
 Varsta minima la acordarea imprumutului: 22 ani;
 Varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare: 65 ani;
 Coplatitori acceptati: sotul/sotia sau partener/partenera imprumutatului, care locuieste si
gospodareste impreuna cu imprumutatul, un parinte/ un frate/ o sora, un fiu/ o fiica al/a
imprumutatului;
 Venit minim:
 venit individual: 2.000 LEI (atat pentru imprumutat, cat si pentru alt co-platitor decat sot/
sotie/ partener/ partenera);
 venit cumulat: 4.000 LEI (imprumutat + sotul/ sotia sau partenerul/ partenera
imprumutatului);
8. ASIGURARI:
Riscuri asigurate Clienti cu venituri din salarii Clienti cu alte tipuri de venituri
Deces din orice cauza DA DA
Somaj (pierderea
involuntara a locului de
munca
DA -
Invaliditate totala permanenta din
orice cauza - DA
First Bank S.A.
Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31,
Sector 1, București
T: +4 021 303 69 69, 0800 801 802
F: +4 021 303 69 68
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592
Capital social 1.188.760.205 RON
RB-PJR-40-026/18.02.1999
E: office@firstbank.ro
firstbank.ro
9. GARANTII
 ipoteca mobiliara avand ca obiect conturile deschise la Banca;
 ipoteca mobiliara asupra dreptului de creanta provenit din veniturile prezente si viitoare ale
Imprumutatului sau dupa caz ale Co-platitorului.
10. DOBANDA:
Dobanda VARIABILA
Valoare credit* a58.000 LEI a23.000 - <58.000 LEI <23.000 LEI
Marja standard a bancii 8.25% 8.75% 9.25%
Reducere incasare venit 1%
Reducere Asigurare 1%
Reducere Refinantare 0.5%
Marja minima posibila 5.75% 6.25% 6.75%
DAE** 11.04% 11.60% 12.17%
Reducere speciala*** 0,5% / an
*poate include prima de asigurare si/sau comisionul de acordare (daca este cazul)
**DAE este calculat pe perioada si suma maxima admisa in intervalul respectiv, utilizand rata dobanzii
calculata ca suma intre IRCC (aferent datei de 28 iunie 2019, respectiv 2,63%) si marja fixa a Bancii, in
cazul incasarii venitului in cont deschis la First Bank, achizitionand produs,ul de Asigurare si refinantand
cel putin un credit detinut la alta banca.
*** Oferta cu recompensa" (doar in cazul clientilor care isi incaseaza venitul in conturi deschise la First
Bank si contracteaza un credit cu dobanda variabila).
Dupa fiecare 12 luni consecutive pe parcursul carora nu se inregistreaza nici o intarziere la sumele lunare
de plata, marja Bancii va fi redusa cu cate 0,50 puncte procentuale. Astfel, pentru creditele acordate, marja
poate fi redusa cu pana la maxim 2 puncte procentuale.
Dobanda FIXA
Valoare credit* a58.000 LEI a23.000 - <58.000 LEI <23.000 LEI
Dobanda standard a bancii 11.75% 12.25% 12.75%
Reducere incasare venit 1%
Reducere Asigurare 1%
Reducere Refinantare 0.5%
Dobanda minima posibila 9.25% 9.75% 10.25%
DAE** 12.02% 12.59% 13.16%
*poate include prima de asigurare si/sau comisionul de acordare (daca este cazul)
**DAE pe perioada si suma maxima admisa in intervalul respectiv, utilizand dobanda mentionata in tabel,
in cazul incasarii venitului in cont deschis la First Bank, achizitionand produsul de Asigurare si refinantand
cel putin un credit detinut la alta banca.
11. REDUCERI APLICATE (cumulative):
 1% in cazul incasarii venitului lunar (luat in calcul la acordarea creditului) in conturi deschise la
First Bank
 1% in cazul optiunii de a achizitiona produsul dedicat de Asigurare
 0,5% in cazul refinantarii unei facilitati de creditare acordate de catre alta banca
First Bank S.A.
Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31,
Sector 1, București
T: +4 021 303 69 69, 0800 801 802
F: +4 021 303 69 68
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592
Capital social 1.188.760.205 RON
RB-PJR-40-026/18.02.1999
E: office@firstbank.ro
firstbank.ro
12. COMISIOANE SI ALTE COSTURI:
Client Standard
Comision de analiza dosar
(0 - Zero) in cazul incasarii venitului in conturi
First Bank si /sau in cazul refinantarilor.
200 LEI
Comision lunar de administrare credit 0 (zero)
Comision cont curen
(0 - Zero) in cazul incasarii venitului in conturi
First Bank
6 LEI
Comision de rambursare anticipata
o 0 (zero) in cazul creditelor cu dobanda variabila
o 1% in cazul creditelor cu dobanda FIXA (daca
intre data rambursarii si maturitatea creditului este o
perioada mai mare de 1 an)
o 0,5% in cazul creditelor cu dobanda FIXA (daca
intre data rambursarii si maturitatea creditului este o
perioada mai mica de 1 an)
Comision unic pentru servicii prestate la cererea
Imprumutatului 30 EUR sau echivalentul in LEI
Prima de asigurare (ERGO)
0.085% aplicat la suma aprobata (care include suma
efectiv solicitata si comisioanele aferente incluse in
credit), in functie de numarul de luni de creditare;
inclusa in valoarea totala a creditului, platibila o
singura data, la tragerea creditului

(actualizat in 15.10.2019)


- Scop: nevoi personale, inclusiv refinantarea unui/unor facilitati de creditare, fara a fi necesara prezentarea de documente justificative a modului in care vor fi utilizati banii.

- Moneda: LEI / EUR

- Valoare imprumut: intre 1.000 EUR - 20.000 EUR sau echivalentul in LEI

- Durata imprumut:
- minim 6 luni - maxim 60 luni
- minim 6 luni - maxim 84 luni pentru creditele de refinantare acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior datei de 31.10.2011

- Modalitatea de rambursare:
- in rate lunare egale sau descrescatoare;
- in moneda creditului sau direct in LEI.

Rambursarea anticipata: poate fi realizata oricand pe parcursul perioadei de creditare, fara a trebui sa platiti nicio compensatie pentru realizarea acestei operatiuni.

- Asigurare de viata de grup cu urmatoarele riscuri asigurate:
- pentru clientii pentru care cel putin unul dintre venituri este realizat din salariu la data acordarii creditului: pierdere involuntara a locului de munca si deces din orice cauza;
- pentru clientii care obtin alte venituri decat salarii la data acordarii creditului: deces din orice cauza si invaliditate totala permanenta din orice cauza.

- Garantii:
- ipoteca mobiliara avand ca obiect conturile deschise la Piraeus Bank;
- ipoteca mobiliara asupra dreptului de creanta provenite din veniturile prezente si viitoare.
- doar in cazul creditelor in valuta: fideiusiunea.

Fideiusorul va trebui sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si imprumutatul si va trebui sa fie capabil sa suporte integral rata pentru creditul solicitat.

- Venituri acceptate: salarii (inclusiv bonusuri, comisioane, sporuri, diurne, ore suplimentare, norma de hrana sau bonuri de masa), pensii pentru limita de varsta sau anticipata, venituri obtinute din activitati independente autorizate legal, dividende, cedarea folosintei bunurilor, contracte de cesiune a drepturilor de autor, contracte de management, administrare, mandat, venituri ale personalului navigant, precum si venituri din rente viagere ale sportivilor

- Co-platitori: sotul/sotia sau partener/partenera imprumutatului, care locuieste si gospodareste impreuna cu imprumutatul sau un parinte/ un frate/ o sora al/a imprumutatului.

- Venit minim necesar:
- venit individual 1.200 LEI;
- venit cumulat (imprumutat + sotul/sotia sau partener/partenera ) 1.800 LEI.