Credite Imobiliare - Noua Casa

Banca:
Denumire produs:Programul Noua Casa
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 7.94% (calculat: 2+ROBOR 3M(5.94)
Marja peste dobanda de referinta:2 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:5.94 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:308lei
Comision de administrare:
Comision de gestiune FNGCIMM:0.3 lei /an
Comision evaluare apartament:460 lei
Alte comisioane:
Comision asigurare imobil:250 lei /an 
Conditii de acordare credit:

Moneda: Lei


Valoarea minima a creditului: 33.000 Lei


Valoarea maxima a creditului și avansul minim:


În funcție de tipul locuinței ce urmeaza a fi achiziționata, valoarea maxima a creditului este: • 66.500 euro, în echivalent lei, pentru orice tip de locuința finalizata, indiferent de vechime, cu valoarea finanțarii de pâna la 70.000 euro, în echivalent lei. În acest caz, avansul minim necesar este de 5%. Finanțarea acordata de banca acopera maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuinței.

 • între 59.500 euro și 119.000 euro, în echivalent lei, pentru locuințe finalizate noi/consolidate recepționate recent (recepția la terminarea lucrarilor de constructii noi/ de interventie în vederea consolidarii si/sau a reducerii riscului seismic a fost facuta cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitarii creditului), cu valoarea finanțarii cuprinsa între 70.001 euro și maximum 140.000 euro, în echivalent lei. Avansul minim necesar este în acest caz de 15%. Finanțarea acordata de banca acopera maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuinței.


Important:
 • Conversia în lei se efectueaza la cursul BNR din data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

 • Valoarea finanțarii este egala cu finanțarea acordata de banca, garantata de stat, la care se adauga avansul minim platit de beneficiar.

 • Beneficiarul se obliga sa nu înstraineze locuinta achizitionata în primii 5 ani de la data dobândirii

 • Locuinta care se achizitioneaza trebuie sa dispuna de certificat de performanta energetica, cu încadrarea într-una din clasele A, B sau C de eficienta energetica.

 • Obținerea creditului este condiționata de prezentarea unui raport de evaluare a garanțiilor, întocmit de un membru ANEVAR.

 • Locuințele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) sunt acceptate la achiziție prin Programul Noua Casa, indiferent de vechime, conform încadrarii în condițiile menționate mai sus.Durata maxima: 30 ani


Rata dobȃnzii:


Dobȃnda variabila pe toata durata creditului, dupa formula IRCC + Marja Fixa 2%


Indicele de referinta IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecarui an. Posibilele fluctuatii ale indicelui de referinta ar putea afecta suma care trebuie platita de Dvs.


Comisioane și alte costuri: • Comision de analiza dosar: 0 lei;

 • Comision anual de administrare a creditului: 0%;

 • Comision de rambursare anticipata: 0%;

 • Comision de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar: 0,40%/an aplicat la soldul finanțarii garantate de stat;

 • Comision de analiza FNGCIMM (perceput numai în cazul promisiunii de garantare): 0,15%/an perceput la valoarea promisiunii de garantare;

 • Taxa de evaluare imobil, taxele de publicitate a garantiilor (AEGRM, notar/OCPI etc.), precum și primele de asigurare a imobilului finantat vor fi achitate de client din surse proprii.


Garantii: • Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului achiziționat, constituita în favoarea Statului Romȃn, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și în favoarea Vista Bank (România) S.A., precum și interdictie de înstrainare timp de 5 ani de la data dobȃndirii și grevare cu alte sarcini pe toata perioada de creditare asupra imobilului achiziționat.

 • Garanția acordata de FNGCIMM, în numele și în contul Statului Român.

 • Constituirea în favoarea bancii a unui depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egala cu 3 rate de dobânda, valabil indisponibilizat pe întreaga durata a finantarii;

 • Asigurare obligatorie a imobilului achiziționat, împotriva tuturor riscurilor, cu o valoare de minim 100% din valoarea evaluata a imobilului, cesionata în favoarea Statului Român și a Bancii, inclusiv dovada notificarii cesiunii catre asigurator.

 • Ipoteca reala mobiliara în favoarea bancii și a Statului Român, proporțional cu procentul de garantare, asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale beneficiarului deschise la Vista Bank (Romȃnia) S.A, valabila pâna la stingerea creantelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit si de garantare.


(actualizat in 11.09.2020, conform informatiilor de pe site-ul bancii: Vistabank.ro)