Credite nevoi personale - Refinantare

Banca:
Denumire produs:Credit de refinantare garantat cu ipoteca imobiliara - care se supune prevederilor Legii 77/201
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 9.94% (calculat: 4+ROBOR 3M(5.94)
Marja peste dobanda de referinta:4 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:5.94 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:250lei
Comision de administrare:0.05 % /luna
Comision de gestiune FNGCIMM:0 lei /an
Comision evaluare apartament:0 lei
Alte comisioane:
Comision unic pentru servicii suplimentare:400
Conditii de acordare credit:

Destinatia creditului:


- refinantarea oricaror tipuri de credite aflate in derulare, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare), in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011 - refinantarea creditelor de investitii imobiliare aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011


- refinantarea creditelor de consum aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011


Moneda: LEI


Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client


Aport propriu: NU este obligatoriu


Perioada de creditare: - maximum 30 ani in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare)


- maximum 30 ani in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011


- maximum 5 ani in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011


Perioada de gratie: - maximum 360 zile calendaristice, in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare) - maximum 360 zile calendaristice, in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011 - maximum 180 zile calendaristice, in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011


Garantii: ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv


Dobanda - variabila pe toata perioada de creditare


Credite care se supun prevederilor Legii 77/2016 6,66% (IRCC + 4,00 p.p.)


Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016 5,66% (IRCC + 3,00 p.p.)


Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,66%, in baza cotatiei aferente trimestrului II 2019, publicate in data de 30 septembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.


Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.


Comisioane


Comision de analiza dosar: 250 lei Comision de rambursare anticipata: 0 lei Comision de administrare credit aplicabil lunar la soldul creditului: 0,05% Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientilor: 400 lei


Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv: - comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului; - inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul National de Publicitate Mobiliara; - toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale; - sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii; - sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.


(actualizat in 14.10.2019)